Animal Crossing: ผู้เล่น New Horizons ประกาศรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัชพืช

ผู้เล่น Animal Crossing: New Horizons ชี้ให้เห็นรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบหนึ่งของวัชพืชที่งอกเป็นหย่อมๆ ในการสำรวจเกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่พวกเขาสร้างขึ้น ผู้เล่นAnimal Crossing: New Horizonsได้ค้นพบรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัชพืช วัชพืชทำให้ หมู่บ้าน Animal Crossing รก เนื่องจากขาดการบำรุงรักษาตั้งแต่เกมแรกเปิดตัวในปี 2544 และนั่นก็ไม่ต่างกับAnimal Crossing: New Horizonsซึ่งมีวัชพืชอยู่สองสามประเภท ผู้ใช้...